Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Status prawny

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Łódź
 3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi
 4. Szkoła działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
  • Statutu Szkoły

Działalność szkoły regulują:

 1. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
 2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
 3. Wewnątrzszkolny system oceniania

Teksty dokumentów:

http://sp111.edu.lodz.pl/dokumenty.htm

Regulaminy obowiązujące w szkole:

 1. Regulamin pracy
 2. Regulamin ZFŚS
 3. Regulamin nagradzania pracowników administracji i obsługi
 4. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi
 5. Regulamin przyznawania nagród Dyrektora Szkoły
 6. Regulamin działania Rady Pedagogicznej
 7. Regulamin świetlicy
 8. Regulamin biblioteki i centrum informacyjnego
 9. Regulamin korzystania z pracowni komputerowej, przyrody, techniki i sal gimnastycznych, boisk szkolnych
 10. Regulamin samorządu uczniowskiego
 11. Regulamin działalności Rady Rodziców

Obowiązujące instrukcje:

 1. bezpieczeństwa pożarniczego dla obiektu szkoły
 2. na stanowiskach pracy z komputerem, drukarką, kserokopiarką i przy pracach administracyjno - biurowych
 3. pracy z niebezpiecznymi substancjami wraz z rejestrem
 4. pracy z niebezpiecznymi narzędziami
 5. ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru
 6. przeciwpożarowa ogólna
 7. obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Inne dokumenty:

 1. polityka finansowa
 2. polityka bezpieczeństwa w tym wykaz zbiorów danych osobowych i rejestr zbiorów danych osobowych.
 3. ocena ryzyka zawodowego
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
odpowiada: Małgorzata Tomaszewska
data: 16-12-2019
wytworzył: Małgorzata Nikścin
data: 16-12-2019
data: 16-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-12-2019 - Edycja treści
 • 28-01-2019 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 194